Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2018

Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall for skatteoppgjøret per kommune.

Her kan du laste ned tallene for alle fylker og kommuner:

Important information

Dette viser oversikten

For hver kommune ser du en oversikt over:

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

 

Pressemelding

Skatteoppgjør for 600 milliarder kroner i 2018

I juni hvert år gir vi ut tall for det første utlegget av skatteoppgjøret. Det endelige oppgjøret er klar i oktober.

Tidligere år: