Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2018

Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall for skatteoppgjøret per kommune.

Her kan du laste ned tallene for alle fylker og kommuner:

Viktig informasjon

Dette viser oversikten

For hver kommune ser du en oversikt over:

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

 

Pressemelding

Skatteoppgjør for 600 milliarder kroner i 2018

I juni hvert år gir vi ut tall for det første utlegget av skatteoppgjøret. Det endelige oppgjøret er klart på høsten.

Tidligere år: