Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2016

Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall per kommune for en bestemt kjøring.

For hver kommune ser du en oversikt over:

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

Vedlegg

Vårutlegg

Augustutlegget (nøkkeltall kjørt 27.07.17)

Høstoppgjøret - Summarisk oversikt skatteoppgjøret 2016