Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2016

Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall per kommune for en bestemt kjøring.

For hver kommune ser du en oversikt over:

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

Vedlegg

Vårutlegg

Augustutlegget (nøkkeltall kjørt 27.07.17)

Høstoppgjøret - Summarisk oversikt skatteoppgjøret 2016