Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2018

Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall for skatteoppgjøret per kommune.

Her kan du laste ned tallene for alle fylker og kommuner:

Viktig informasjon

Dette viser oversikten

For hver kommune ser du en oversikt over:

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

 

Pressemelding

Skatteoppgjør for 600 milliarder kroner i 2018

I juni hvert år gir vi ut tall for det første utlegget av skatteoppgjøret. Det endelige oppgjøret er klart på høsten.

Tidligere år: