Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2017

Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall per kommune.

For hver kommune ser du en oversikt over:

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

Vedlegg

Vårutlegg 27. juni 2018 - Kommuneoversikt (PDF)

Summarisk oversikt - kommunetall for skatteoppgjøret 2017