This page is not available in English.

Pressemelding

Velg papirløst fra Skatteetaten

  • Published:

I år kan du velge om du vil ha skatteoppgjøret bare på nett. Samtidig kan du velge å få neste års selvangivelser bare på nett.

- Dette er en ny tjeneste vi gleder oss til å sette i verk, sier skattedirektør Svein Kristensen. Vi tror mange kommer til å benytte ordningen. For her kan alle være med på å beskytte miljøet, samtidig som det minsker faren for at papirselvangivelsen skal komme avveie.

Det er lønnstakere og pensjonister som kan reservere seg mot selvangivelse og skatteoppgjør på papir. I år får alle tilsendt selvangivelsen på papir. Skatteoppgjøret derimot, kan man velge å få bare elektronisk allerede i år. Neste år er hele tjenesten på plass. De som da har valgt det, kan få både selvangivelse og skatteoppgjør elektronisk på nett.

For å bli e-aktør hos Skatteetaten må man registrere mobilnummer og e-postadresse på skatteetaten.no. Når selvangivelse og skatteoppgjør er klare, blir de varslet på mobil og e-post.

De som ønsker å få skatteoppgjøret kun på nett i år, kan registrere det på skatteetaten.no fra 24. mars. Da kan de også registrere seg som e-aktør for kommende år.

- Vi sender hvert år ut selvangivelse og skatteoppgjør til om lag 3,5 mill. skattytere. Til dette går det med over 17,5 millioner A4-ark. I tillegg til miljøgevinsten regner vi med spare utgifter til papir og porto. Dette skal vi blant annet bruke på informasjon og veiledning av skattytere, sier Kristensen.