Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - forskuddsfakturering av husleie

  • Published:
  • Updated: 1/31/2019
  • Avgitt 11/27/2018
Whole serial number 2018/448924

Engangsinnbetaling av omkostninger til oppgradering av utleieeiendom, kan ikke i sin helhet utfaktureres som leie første utleieår. Omkostningen må anses som et finansielt forskudd som avregnes over leieperioden med utstedelse av salgsdokumentasjon og innberetning av merverdiavgift løpende.

Last ned uttalelsen: