Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - forskuddsfakturering av husleie

  • Publisert:
  • Oppdatert: 31.01.2019
  • Avgitt 27.11.2018
Saksnummer 2018/448924

Engangsinnbetaling av omkostninger til oppgradering av utleieeiendom, kan ikke i sin helhet utfaktureres som leie første utleieår. Omkostningen må anses som et finansielt forskudd som avregnes over leieperioden med utstedelse av salgsdokumentasjon og innberetning av merverdiavgift løpende.

Last ned uttalelsen: