Fremtidens innkreving

Skatteetaten er ansvarlig for å kreve inn store deler av de statlige inntektene i Norge. Statens innkrevingssentral og NAV innkreving er en del av Skatteetaten, og i tillegg har vi ansvar innkreving av skatt, merverdiavgift og en del særavgifter. 

Skatteetaten ønsker å gjøre innkrevingen enklere og mer effektiv for både innbyggere, virksomheter og stat. Sammen med politiet, NAV, Brønnøysundregistrene og Lånekassen skal vi lage sammenhengende tjenester på tvers av etater. Derfor har vi satt i gang et knippe prosjekter som er samlet under navnet Fremtidens innkreving.

Fremtidens innkreving er en ambisiøs transformasjon av statlig innkreving og er for tiden det største digitaliseringsprogrammet i Norge. Programmet går over åtte år. Vi starter med tjenester og løsninger for næringslivet, før vi går videre til tjenester for personer og det offentlige.

Dette betyr det for deg

Privatperson

Du vil i årene fremover oppleve enklere tjenester fra det offentlige og næringslivet. For eksempel kan det være at du får en samlet oversikt over all gjeld i nettbanken.

Næringsdrivende

Betaling av skatter, avgifter og offentlige krav blir en del av sammenhengende tjenester i offentlig sektor og en integrert del av din digitale hverdag.

Vi vil gjøre det enklere for deg å håndtere og følge opp dine krav og forpliktelser. Fra oppstart og gjennom videre drift skal du få nødvendig informasjon når du trenger det og i digitale kanaler som regnskapssystem, nett- og mobilbank i tillegg til skatteetaten.no.

På Min side på skatteetaten.no får du, som næringsdrivende, nå oversikt over frister og oppgaver og krav og betalinger. Her vil vi også lansere flere tjenester i løpet av programperioden.

Her kan du se krav og betalinger for bedrifter

Nye tjenester lanseres løpende gjennom hele perioden, og du vil få informasjon når nye tjenester er klare til bruk for deg.

Regnskapsfører, revisor eller rådgiver for næringsdrivende

Å holde oversikt over kundens utestående krav og gjennomførte betalinger vil bli enklere.

Nye tjenester og løsninger lanseres løpende gjennom hele perioden. Vi vil sørge for god informasjon slik at dere kan være godt forberedt på å støtte deres kunder når løsningene er klare til bruk. 

Tjeneste- og/eller systemleverandør for næringslivet

For å utvikle og levere gode og treffsikre tjenester for de næringsdrivende, er vi avhengige av et godt samarbeid med bransjeorganisasjoner, tjenesteleverandører og systemleverandører.

En del av tjenestene vi utvikler ønsker vi å tilgjengeliggjøre for brukeren i brukerens digitale økosystem, for eksempel i regnskapssystemene eller i nettbanken.

Vi vil også tilby nødvendig informasjon og støtte slik at leverandører og samarbeidspartnere kan planlegge, forberede seg og lykkes med implementering av tjenester som utvikles i Fremtidens innkreving, og støtte sine kunder i prosessen.

Vi deler teknisk informasjon på vår Github-side

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer?

Meld din interesse til [email protected]

Mer om Fremtidens innkreving

Skatteetaten har de siste årene overtatt nesten all statlig innkreving. Statens innkrevingssentral, NAV innkreving og de kommunale skatteoppkreverne er kommet inn under Skatteetaten, og vi har overtatt innkrevingsoppgaver fra Tolletaten.

Vi krever inn skatt, merverdiavgift, særavgifter, forfalte lån fra Lånekassen, bidragsgjeld og mye annet. Ennå skjer dette gjennom de gamle IT-systemene som vi har arvet. Nå som alt er samlet, starter oppryddingen. Nå bygger vi IT-systemer og regelverk som er effektive og moderne, tilpasset dagens og fremtidens digitale samfunn.

Selve moderniseringsarbeidet tar blant annet utgangspunkt i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019- 2025.

 

Vi skal gjennomføre en digital transformasjon av statlig innkreving.

Digital transformasjon innebærer at vi ikke bare moderniserer eller videreutvikler dagens prosesser og systemer, eller at vi setter strøm på papir. Vi skal se videre enn som så.

 • Vi skal utforske nye måter å oppfylle samfunnsoppdraget på.
 • Vi skal lage nye, sammenhengende tjenester og systemer på innkrevingsområdet, på tvers av offentlig og privat sektor.
 • Tjenestene våre skal hjelpe brukerne til å betale riktig og betale i tide, slik at det ikke blir misforståelser, forsinkelser og ekstrakostnader.
 • Vi skal møte innbyggere og næringsliv og tilby tjenester som er tilpasset deres situasjon og prosesser.
 • Dette gir også etatene nye måter å arbeide og samhandle på.

Det valgte konseptet gir stor samfunnsøkonomisk nytte. Forventet netto nytte er beregnet til 4,2 mrd. kroner for hele programmet (2020-kroner).

 

Fremtidens innkreving er etablert som et program som skal gjennomføres over åtte år delt i tre tidsmessige steg.  

 • Steg 1 2022 – 2024 
 • Steg 2 2025 – 2027 
 • Steg 3 2028 – 2029

I steg 1 er NAV, Brønnøysundregistrene og politiet våre hovedsamarbeidspartnere.

 Det er etablert til sammen seks prosjekter: 

 • Rett fra start 
 • Krav og betaling 
 • Utlegg 
 • Modernisering oppdrag 
 • Analyse og RBT 
 • Økonomikjerne 

 

Sammen skal vi sørge for at
innkreving bare skjer.

Logobelte