OECDs internasjonale risikoavklaringsprogram (ICAP)

Som del av det internasjonale arbeidet med å bedre multinasjonale konserns forutsigbarhet med tanke på internasjonal beskatning, deltar Skatteetaten i OECDs internasjonale risikoavklaringsprogram (ICAP).

Dette er ICAP

ICAP er et frivillig risikoavklaringsprogram for multinasjonale konsern. Gjennom ICAP gis deltakende konsern en mulighet for en samtidig dialog med skattemyndigheter fra flere land hvor konsernet har aktivitet.

Prosessen har som mål å avklare underliggende risiko knyttet til internasjonale beskatning med særskilt fokus på problemstillinger knyttet til internprising.

Risikoavklaringen i ICAP gjøres gjennom en felles multinasjonal og overordnet kartleggingsprosess basert på innsendt dokumentasjon, diskusjoner, og individuelle avslutningsbrev der myndighetene oppsummerer sine risikovurderinger.

Hvem kan delta?

Norske konsern kan søke om deltakelse i programmet. Før innsendelse av søknad, må konsernet opprette en dialog med Skatteetaten for nærmere prosess- og forventningsavklaringer. Dette gjør du ved å sende e-post til [email protected].

En søknad vil fra norsk side vurderes fra sak til sak, blant annet på bakgrunn av det konsernets risikoprofil, virksomhet, størrelse og tilgjengelige ressurser.

Deltakelse vil kunne gi økt forutsigbarhet gjennom den risikokartleggingen som gjøres av de deltakende skattemyndighetene. Deltagelse i ICAP gir ikke rettslig bindende avklaringer av risikovurderte transaksjoner eller problemstillinger.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for deltakelse i ICAP er 31. mars og 30. september hvert år.

Lurer du på noe?

Du finner mer informasjon om OECDs risikoavklaringsprogram og ICAP-håndboken på OECD sin nettsider om ICAP.

Hvis du lurer på noe om ICAP kan du kontakte oss på e-post [email protected].