Slik fører du formuesverdi av tomt i skattemeldingen

Tomt du er eier av per 31.12. i inntektsåret skal fremgå med en formuesverdi i skattemeldingen. 

Formuesverdien vil i de fleste tilfeller stå forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på tidligere fastsatt formuesverdi. I den utstrekning det er vedtatt en årlig justering av formuesverdier på tomter, vil forhåndsutfylt beløp ta hensyn til denne reguleringen.

Hvis formuesverdi ikke er forhåndsutfylt, må du selv sørge for å gi opplysninger om tomten og fastsette en formuesverdi i skattemeldingen. Du må derfor sjekke at korrekte og fullstendige opplysninger fremgår av skattemeldingen.

I år får de fleste lønnsmottakere og pensjonister som er elektroniske brukere skattemeldingen sin i nytt format.

Når du logger inn i skattemeldingen din vil du automatisk komme til den skattemeldingen du skal bruke.

Hvis du er usikker på hvilke skattemelding du har fått, kan du se skattemeldingen i ulike formater

Mangler det opplysninger må du legge det inn i skattemeldingen. Du finner opplysningene under temaet "Bolig og eiendeler"

Sjekk om opplysningene som er oppført er riktig. Når alle feltene er fylt ut, vil formuesverdien beregnes automatisk.

Mangler det opplysninger må du legge det inn i skattemeldingen. Du må fylle ut det som mangler. 

Når du endrer eller oppgir ny formuesverdi, må du oppgi årsak til endringen.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.