Pressemelding

Du kan fortsatt oppgi kryptoverdier i skattemeldingen

  • Publisert:

Har du glemt å føre opp opplysninger om kryptoverdier i skattemeldingen? Du kan fortsatt endre skattemeldingen selv inntil tre år tilbake i tid uten å risikere straff.

Tirsdag varslet Økokrim om at rundt 750 nordmenn har mistet opptil 50 millioner kroner i det som trolig er verdens største kryptotyveri. Økokrim ønsker å komme i kontakt med personer bosatt i Norge, samt norske statsborgere i utlandet som ble rammet.

Skatteetaten er kjent med at mange er usikre på konsekvensen av å ta kontakt med Økokrim hvis de ikke har oppgitt verdier i skattemeldingen tidligere.

Hvis du har opplysninger du skulle ha oppgitt eller oppdager at du har glemt noe, logg deg inn på skatteetaten.no, gjør endringene og lever skattemeldingen på nytt – det kan du gjøre når som helst opp til tre år etter leveringsfristen.

– Hvis du i etterkant av innleveringsfristen 30. april oppdager feil eller mangler i opplysningene du selv fylte ut eller godkjente i skattemeldingen, må du korrigere opplysningene, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Hun påpeker også at dette er en mulighet som medfører at du kan slippe tilleggsskatt.

– Dersom du frivillig retter tidligere opplysninger, vil du ikke bli ilagt tilleggsskatt, med mindre Skatteetaten har satt i verk kontrolltiltak eller fått opplysningene fra andre.

Etter å ha endret opplysninger fører dette til en nytt skatteoppgjør.

Slik endrer du skattemeldingen: 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/

Hjelp til å få riktig skatt – Skatteetatens veiledere:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/