Pressemelding

Skatteoppgjør for 600 milliarder kroner i 2018

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteoppgjøret for 4,9 millioner personer og 332 000 selskaper er nå ferdig. Skattelistene blir tilgjengelige 5. november.

Det samlede skatteoppgjøret for 2018 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 332 000 selskaper har betalt til sammen 85 milliarder kroner i skatt (unntatt skatteinntekter fra oljevirksomheten).

3,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen 40 milliarder kroner i årets skatteoppgjør, og 800 000 betalte restskatt på til sammen 25 milliarder kroner. For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 12 800 kroner mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 32 000 kroner.

3_Gjennomsnitt-02-B.png

– De fleste treffer godt med å betale riktig skatt gjennom hele året. Har du fått restskatt eller skatt til gode skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Her kan du endre skattekortet ditt: skatteetaten.no/endre

Du kan endre skattemeldingen selv opp til tre år etter leveringsfrist

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene, beregne skatten på ny og sende deg et nytt skatteoppgjør.

Se veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv: skatteetaten.no/klage

Skattelistene for 2018

Skattelistene for inntektsåret 2018 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no kl. 07.00 5. november. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper. Det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Siden oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 482 000 unike innlogginger. Det er omtrent likt med året før. Til sammenligning var det i året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger. 239 000 har det siste året vært inne og sjekket hvem som har søkt på dem, noe som er på nivå med året før.

Antall søk i skattelistene:

4_skattelistene-01-C.png

– Det er en lang tradisjon for åpenhet rundt skattelistene i Norge. Vi mener at transparens om inntekt, formue og skatt er med på å styrke tilliten til skattesystemet. Dagens ordning balanserer godt mellom hensynet til åpenhet og hensynet til personvern, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

hcholte-web.jpg
Skattedirektør Hans Christian Holte

Skattelistene er tilgjengelige på skatteetaten.no/skattelistene

Tall for skatteoppgjøret fordelt på kommune finner du på skatteetaten.no/nokkeltall

Fra fylke til fylke

Akershus02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

AustAgder02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Buskerud02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Finnmark02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Hedmark02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Hordaland02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

MoreOgRomsdal02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Nordland02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Oppland02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Oslo02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Rogaland02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

SognOgFjordane02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Telemark02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Troms02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Trondelag02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

VestAgder02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Vestfold02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Ostfold02.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall