Rundskriv

Landsdekkende rutine for samhandling mellom NAV og Skatteetaten på utlandsområdet

Samhandlingsrutinen er et hjelpemiddel og landsdekkende rutine for medarbeiderne i Skatteetaten og NAV. Rutinen sikrer at det er klart hvilken etat som har ansvar for å fastsette og beregne trygdeavgift for hvilke personer.

Samhandlingsrutinen mellom NAV og Skatteetaten 2023 (14. utgave) er oppdatert per 12. desember 2023.