Skjema A05

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Skjemaet er for veldedige organisasjoner som engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag og lønnsutgiften ikke inngår i næringsvirksomhet.

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å gi opplysninger om lønn og forskuddstrekk for ansatte når:

 • lønnsutgifter per ansatt ikke overstiger 70 000 kroner i løpet av året
 • samlede lønnsutgifter for alle ansatte ikke overstiger 700 000 kroner i løpet av året


Merk!
Hvis utbetalingene overstiger beløpene over, skal du ikke bruke dette skjemaet. Da skal du sende en  ordinær a-melding (A02 eller A01). Har du allerede brukt dette skjemaet (A05) og det viser seg at du går over grensene, kan du bruke skjemaet A05 ut året.

For utbetalinger som ikke overstiger 10 000 kroner per ansatt i løpet av året, behøver du ikke sende melding.

Skjemaet er for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

For å bruke skjemaet trenger du en av disse rollene i Altinn:

 • Utfyller/Innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Frist
Skjemaet skal sendes ved hver lønnsutbetaling.

Betaling
Betal forskuddstrekket til din lokale skatteoppkrever med egen KID, dagen etter at du har sendt meldingen.

 • Finn frem til det juridiske organisasjonsnummeret du sender meldingen for
 • Fyll inn fødselsnummer for ansatte, og få tilgang til skattekort
 • Fyll inn opplysningene i skjemaet
 • Kontroller opplysningene og send inn skjemaet
 • Skriv ut eller send lønnsslipp til den ansatte


Merk!
Ansatte skal ha utskrift av lønnsslippen.

 • Huk av for «meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «velg» ved den melding du vil erstatte
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn en komplett melding med riktig opplysninger og send inn


Merk!
Erstatter du en innsendt melding, må den nye meldingen være komplett. Den nye meldingen overskriver alle opplysninger som sto i meldingen du erstatter.

Har du oppgitt feil utbetalingsdato eller skal slette alle opplysninger du har sendt inn i en melding, må du annullere den gamle meldingen.

 • Huk av for «meldingen skal erstatte tidligere innsending»
 • Klikk på «velg» ved den melding du vil annullere
 • Bekreft at du har valgt riktig melding
 • Fyll inn samme feil utbetalingsdato og 0,- for beløp
 • Send inn. Meldingen blir da annullert.
 • Fyll så inn en komplett melding med riktige opplysninger og send inn.

footer/desktop/standard