Artikler på skatteetaten.no

Artikler er den vanligste innholdstypen på skatteetaten.no. Artikler er stort sett landingssiden til brukeren - altså siden der brukeren finner det han/hun leter etter.

Slik bygger vi opp en god artikkel

Vi følger Skatteetatens stil og tone når vi skriver.

Det vil blant annet si at vi

Tips

 • Begrens deg til én hovedhandling per side: Ikke bland mange brukeroppgaver og handlinger inn i samme artikkel. Hvis du forsøker å skrive en artikkel som skal svare ut mange brukeroppgaver, er det sannsynligvis en navigasjonsside du bør lage først.
 • Hjelp leseren videre. Lag tydelige veier videre.
 • Fjern eller skjul informasjon som ikke er viktig. Hvis det er informasjon som er viktig for en begrenset målgruppe, kan vi skjule innholdet ved å bruke åpne/lukke-funksjonen.

En del artikler inneholder mer komplisert innhold:

Slik dokumenterer du

Følg denne oppskriften for hvordan du skal dokumentere tekst, lenker, bilder og formatering.

Skriv tekstene i Word-filer og navngi disse godt

Navngi Word-filene slik:

 • Når du endrer eksisterende innhold:
  [ID nummer] [Tittel]
  Eksempel: 2654 Lever skattemeldningen
 • Når du lager nytt innhold:
  [Nummer fra innholdsoversikt dersom du lager flere artikler] [Tittel]
  Eksempel: 23B Tall om eiendommer

Formatér teksten godt

 • Titler og mellomtitler
  Bruk overskrift 1, 2 (eventuelt også 3) for å angi nivåer på titler/mellomtitler
 • Ingress
  Skriv ingress i brødtekst og fet skrift
 • Kulepunkter og nummerering
  Bruk ellers kulepunkter og nummerering på vanlig måte
 • Åpne/lukke-områder
  Åpne/lukke-områder kan markeres med V eller eventuelt (+), og tilhørende tekst
 • Lenker
  Lenker understrekes og markeres med blåfarge. Skriv URL i parentes og marker gjerne i grått, så er det lett å se hva som er innhold som ikke skal vises i selve teksten
 • Knapper

  Handlingsknapper   (normalt bare en handlingsknapp per side) kan markeres med teksten [HANDLINGSKNAPP] [Tekst på knappen] [Lenke] , marker selve teksten med turkis
 • Bilder
  Eventuelle bilder/illustrasjoner legges inne i teksten for å markere plassering. Du må sende oss høyoppløselig versjon av bildet. Skriv alternativ tekst (alt-tekst) under bildet/illustrasjonen. Marker alt-teksten med rosa

Har dere behov for annen formatering (for eksempel sitatmarkering, steg for steg etc), så ta eventuelt bilde, lag illustrasjon, tegn eller forklar.

Slik kan det se ut

Eksempel på hvordan en tekst kan se ut når du sender den til nettredaksjonen:

Meld flytting til Norge

Planlegger du å flytte til Norge? Her får du informasjon om hvordan du skal gå frem for å melde flytting til Norge.

Dette må du gjøre

1. Last ned og fyll ut
HANDLINGSKNAPP:
Meld flytting til Norge (RF1401)
(https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/til-norge/?170446=0)

2. Bestill tid på skattekontoret(https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/bestill-tid/?45662=0) Du må møte opp senest 8 dager etter at du har kommet til Norge.

3. Ta med dokumentasjon

V Pass eller nasjonalt ID-kort

Dokumentasjonen må vise

 • bilde
 • statsborgerskap
 • kjønn

  Eksempel på ID-kort
  EksempelID-kort.png
  ALT-TEKST: ID Kort fra Norge som blant annet viser statsborgerskap og kjønn.

  Du kan også identifisere deg med førerkort dersom du har med en utskrift fra folkerregisteret i det landet du flytter fra. Utskriften må:
  • Være datert
  • Ikke eldre enn 3 måneder
  • Underskrevet
  • Stemplet

Avhengig av hva som gjelder deg, må du også ta med

V Arbeidskontrakt eller oppdragsbekreftelse
V Bekreftelse på at du driver egen næringsvirksomhet
V Bekreftelse på studieplass
V Annen dokumentasjon