Boligsparing for ungdom (BSU)

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året, og få skattefradrag. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Det er bare du som ikke allerede eier bolig som kan få skattefradrag ved å spare til BSU.

Du kan spare frem til året du fyller 33 år

Til og med det året du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU-konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt. Det frarådes at det åpnes en BSU-konto om du er under 17 år og ikke har skattbar arbeidsinntekt.

Sparebeløp: Hvor mye kan jeg spare?

Årlig sparebeløp kan ikke overstige 27 500 kroner.
Samlet innbetalt sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner.

Hvis du betaler inn mer enn beløpsgrensen, skal det overskytende beløp returneres til deg.

Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet. Rentene regnes heller ikke med ved beregning av maksimalt sparebeløp.

Rentene kan ikke tas ut før sparebeløpet benyttes til bolig. Du kan imidlertid ta ut renter som påløper fra og med det inntektsår du fyller 34 år.

Satsen og grensene har vært endret flere ganger de siste årene. Se satser for tidligere år

Fradrag på skatten

For inntektsåret 2022 er fradraget 20% av beløpet du har betalt inn.
For inntektsåret 2023 er fradraget 10% av beløpet du har betalt inn.

Hvis du har betalt inn sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten.

For at du skal ha krav på fradrag, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Du må også ha så høy inntekt at du betaler skatt. 

Hvis du ikke har så høy inntekt, får du heller ikke fradrag. Har du en lav inntekt og betaler lav skatt, kan du ikke få mer fradrag enn maksimalt det du skulle betalt i skatt, selv om satsen for maksimalt BSU-fradrag skulle være høyere.

Eksempel:
Hvis du sparer 27 500 kroner i året, kan du trekke fra inntil 5 500 kroner for inntektsåret 2022 på skatten. Dette skjer automatisk i skattemeldingen din.

Så lenge kan du spare

Det er ikke noe krav om å spare hvert år. Det er heller ingen begrensning for antall spareår, men det er ikke mulig å fortsette sparingen fra og med det året du fyller 34 år.

Du kan ikke betale inn nye sparebeløp etter at du har begynt å bruke sparemidlene på BSU-kontoen, eller når kontrakten er brutt.

Dette kan du bruke pengene til

Viktig informasjon

Sparepengene kan brukes til

 • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk.
  • For eksempel kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet. Det trenger ikke være din første boliganskaffelse.
 • Omkostninger ved kjøp av egen bolig.
  • For eksempel dokumentavgift, kostnader til tinglysning og andre ervervskostnader.
 • Kjøpesum for nødvendig tomt til egen bolig
 • Betaling av renter og avdrag på lån på egen bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon.
 • Kostnader til oppussing og oppgradering av egen bolig (påkostning og vedlikehold).
 • Kostnader ved å utvide/bygge på egen bolig.
  • For eksempel tilbygg og garasje tilknyttet boligen.
 • Kostnader til oppussing og oppgradering av uteområde på egen bolig.
  • For eksempel asfaltering, belegningsstein, terrasse og gjerde.
 • Elbil-lader, varmepumpe og solcellepanel.
Viktig informasjon

Sparepengene kan ikke brukes til

 • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på, andre eiendommer enn din faste bolig
 • Kjøp av fritidseiendom
 • Oppussing og oppgradering på andre eiendommer enn din faste bolig
 • Kjøp av møbler, frittstående hvitevarer og verktøy
 • Kjøp av tilleggstomt
 • Husbåt og andre mobile enheter som for eksempel campingvogn, bobil og minihus på hjul

Du kan bare ha én BSU-konto

BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person. Kontrakten inngår du med din bank eller annen spareinstitusjon. Du kan verken ha to BSU-konti eller opprette ny BSU-konto når en tidligere konto er gjort opp.

Du kan flytte BSU-kontoen fra en godkjent spareinstitusjon (for eksempel en bank) til en annen, dersom innskuddsbeløpet overføres direkte mellom spareinstitusjonene.

Ved brudd på reglene for BSU-sparing, skal det i det inntektsåret reglene brytes, gis et tillegg i skatten som er like stort som det skattebeløpet det tidligere er gitt fradrag for. Hvis en del av sparemidlene er brukt slik vilkårene krever, skal det bare gis tillegg i skatt for den delen av midlene som ikke er brukt til anskaffelse av ny fast bolig. Ved deluttak til bolig, vurderes vilkårene ved første gangs uttak.

Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den i skattemeldingen din. Dette forutsetter at du faktisk oppfyller vilkårene for BSU-fradrag.

Hvis fradraget ikke står i skattemeldingen og du faktisk har innbetalt sparebeløpet til en BSU-konto i løpet av året, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

Skjermbilde av hvor BSU vises i skattemeldingen. Dette er under tittelen "Skattefradrag" nesten helt nederst i skattemeldingen din.