Sats for:

Fradrag for boligsparing for ungdom (BSU)

Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av beløpet du har betalt inn. Her finner du grensene for disse beløpene.


Sats for skattefradrag

10,0 prosent
Maksimalt årlig sparebeløp 27 500 kroner
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kroner


Det gis ikke fradrag når du pr. 31. desember i inntektsåret helt eller delvis eier primær- eller sekundærbolig. Dette gjelder både direkte og indirekte eie. Indirekte eie betyr for eksempel når du kjøper en eierandel i et borettslag.