Fakturaadresse

Skatteetaten bruker elektronisk fakturabehandling for alle inngående faktura.

Viktig informasjon

Leverandører som sender elektronisk faktura må alltid bruke Skatteetatens organisasjonsnummer (hovednummer):

974761076

 

Papirfaktura

Hvis du skal sende faktura til Skatteetaten på papir, sender du til:

Skatteetaten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4731
7468 Trondheim

Merk fakturaen med bestillerreferanse.

 

Skal du ikke sende faktura?

Det er kun fakturaer som skal sendes til adressen over.

Andre dokumenter skal du sende til Skatteetaten, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.