Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.

Moderniseringsarbeidet skal blant annet

 • øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene
 • redusere mulighetsrommene for skjult økonomi
 • forenkle for næringslivet

Derfor moderniserer vi

 • Regelverket er blitt stadig mer komplekst å forholde seg til.
 • Manglende etterlevelse innen merverdiavgiftsområdet gir ulike konkurranseforhold og provenytap for staten.
 • Mva-området er mer eller mindre uforandret siden det gikk over fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970, og bygger på manuelle arbeidsoperasjoner. 

 

Dette blir nytt – og slik er status

I løpet av moderniseringsprogrammet kommer ny registreringsløsning for å bli mva-registrert og ny mva-melding. I tillegg utarbeides det forslag for en ny salgs- og kjøpsmelding.

 • Ny registreringsløsning for søkere er lansert.
  Skatteetaten har nå lansert en ny portal for virksomheter som skal registrere seg i Mva-registeret. Denne tjenesten vil erstatte Samordnet registermelding del 2 i fremtiden. Det arbeides med å ferdigstille løsningen, og en komplett tjeneste forventes å være klar i løpet av 1. kvartal 2021.
 • To-stegs innsending i registeringsløsningen
  Nå kan flere regnskapsførere og revisorer fylle ut søknad om mva-registrering på vegne av virksomheter i en ny to-stegs innsending. Dette er den første versjonen av tjenesten. Frem til en fullstendig løsning er på plass vil Samordnet registermelding del 2 fortsatt eksistere.

Utvikling av ny mva-melding er godt i gang. Vi er i gang med testing og tester fortløpende fremover.

Det foreslås å innføre en opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter. Innføring av salgs- og kjøpsmeldingen vil øke etterlevelsen, sørge for økt likebehandling og hindre urettmessig konkurransevridning i næringslivet.

Forslaget vil kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsutkast ligger til vurdering hos Finansdepartementet.

Hold deg oppdatert

Du kan holde deg oppdatert ved å følge og abonnere på Skatteinfo - Skatteetatens informasjonsskriv spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere.

Hvis du lurer på noe

Har du spørsmål om moderniseringen av merverdiavgiftsområdet, kan du kontakte oss på [email protected]

Visste du at

 • I 2019 fikk Skatteetaten inn 310 milliarder kroner i mva., omtrent like mye som det Norge får i inntekt fra petroleumsområdet, eller oljen.
 • Før merverdiavgiften ble innført i 1970 var det en lignende praksis under betegnelsen omsetningsavgift, en midlertidig avgift avsatt til kriseformål.
 • Moms og mva er det samme som merverdiavgift. Moms står for omsetningsavgift.