Kjøp av virtuell valuta

Har du kjøpt virtuell valuta som for eksempel bitcoin, må du rapportere det i skattemeldingen din. Her får du vite hvordan du skal fastsette verdien.

Dette må du gjøre

Kjøp av virtuell valuta gir ingen skattemessige konsekvenser på kjøpstidspunktet.

Kostnadene forbundet med kjøpet skal ikke føres før du selger, så når du skal selge den virtuelle valutaen, må du ha kontroll på hva du betalte. Ta derfor vare på dokumentasjon som viser:

  • Kjøpstidspunkt
  • Transaksjonskostnader
  • Markedsverdi på kjøpstidspunktet. Bruk kursen fra markedsplassen der du kjøpte den virtuelle valutaen. Dersom kurser/dokumentasjon fra tilbyder er vanskelig tilgjengelig, finnes det flere aktører som tilbyr historiske kurser på de mest vanlige valutaene.

Har du brukt annen virtuell valuta som betaling, vil denne være skattemessig realisert. Da skal du følge fremgangsmåten beskrevet i neste punkt for å rapportere eventuell gevinst eller tap på den virtuelle valutaen som ble brukt som betaling.

Du finner opplysninger om hvor mye bitcoin og annen virtuell valuta du har kjøpt og tidspunktene hos din formidler, kryptobørs, markesplass eller tilsvarende.

Hver enhet av en virtuell valuta vil ha en inngangsverdi. Kjøper du samme virtuelle valuta på forskjellige tidspunkter og til forskjellig pris, vil enhetene dermed få forskjellig inngangsverdi.

Inngangsverdi for en enhet ved kjøp er det du betalte på kjøpstidspunktet inkludert transaksjonskostnader. Verdien skal oppgis i norske kroner etter valutakursene som gjelder på omsetningstidspunktet.

Eksempel

Inngangsverdi i Norske kroner = Antall virtuelle enheter x  valutakurs på virtuell valuta x dollarkurs + (transaksjonskostnad x dollarkurs dersom transaksjonskostnad er i dollar)

  • Du kjøpte 1,32 bitcoin 13. oktober 2020
  • Kursen på bitcoin var da 11 471,38 USD
  • Kursen på USD/NOK var 9,1561
  • Transaksjonskostnadene per transaksjon var 3 USD
Inngangsverdi i norske kroner: (1,32 x 11 471,38) x 9,1561 + (3 x 9,1561) = 138 671,16 kroner

Dersom du eier virtuelle valuta ved utgangen av inntektsåret, skal markedsverdien oppgis som formue i skattemeldingen din.

Slik gjør du det i skattemeldingen

Det er to måter å gjøre det på i kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta:

  • fylle ut opplysninger for hver virtuelle eiendel / valuta i et eget kort eller
  • fylle ut summerte opplysninger for alle virtuelle eiendeler i ett kort, med et vedlegg som viser opplysningene for hver virtuell valuta og andre virtuelle eiendeler

Logg inn i skattemeldingen og velg tema Finans - Virtuelle eiendeler / kryptovaluta. Du får informasjon og hjelp til hva og hvordan du skal gjøre det når du er logget inn. Du finner hjelpetekster ved hvert felt.

Et tips er muligheten for å legge inn felt for valuta om du vil oppgi formue i for eksempel Amerikanske dollar eller Euro.

Endre i tidligere års skattemelding

Har du oppdaget feil eller mangler for tidligere år kan du endre skattemeldingen.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.