Kjøp av virtuell valuta

Har du kjøpt virtuell valuta som for eksempel bitcoin, må du rapportere det i skattemeldingen din. Her får du vite hvordan du skal fastsette verdien.

Dette må du gjøre

Kjøp av virtuell valuta gir ingen skattemessige konsekvenser på kjøpstidspunktet.

Kostnadene forbundet med kjøpet skal ikke føres før du selger, så når du skal selge den virtuelle valutaen, må du ha kontroll på hva du betalte. Ta derfor vare på dokumentasjon som viser

  • kjøpstidspunkt
  • transaksjonskostnader
  • markedsverdi på kjøpstidspunktet. Dersom kurser/dokumentasjon fra tilbyder ikke er tilgjengelig, kan du bruke kurs for sannsynlig markedsverdi fra en annen pålitelig aktør som tilbyr dette. Sentrale tilbydere som for eksempel Coinmarketcap, tilbyr historiske kurser gratis for de fleste virtuelle valuta.

Har du brukt annen virtuell valuta som betaling, vil denne være skattemessig realisert. Da må du også rapportere eventuell gevinst eller tap på den virtuelle valutaen som ble brukt som betaling.

Du finner opplysninger om hvor mye bitcoin og annen virtuell valuta du har kjøpt og tidspunktene hos din formidler, kryptobørs, markedsplass eller tilsvarende.

Hver enhet av en virtuell valuta vil ha en inngangsverdi. Kjøper du samme virtuelle valuta på forskjellige tidspunkter og til forskjellig pris, vil enhetene dermed få forskjellig inngangsverdi.

Inngangsverdi for en enhet ved kjøp er det du betalte på kjøpstidspunktet inkludert transaksjonskostnader. Verdien skal oppgis i norske kroner etter valutakursene som gjelder på omsetningstidspunktet.

Eksempel

Inngangsverdi i Norske kroner = Antall virtuelle enheter x valutakurs på virtuell valuta x dollarkurs + (transaksjonskostnad x dollarkurs dersom transaksjonskostnad er i dollar)

  • Du kjøpte 1,32 bitcoin 13. oktober 2020
  • Kursen på bitcoin var da 11 471,38 USD
  • Kursen på USD/NOK var 9,1561
  • Transaksjonskostnadene per transaksjon var 3 USD
Inngangsverdi i norske kroner: (1,32 x 11 471,38) x 9,1561 + (3 x 9,1561) = 138 671,16 kroner

Dersom du eier virtuelle valuta ved utgangen av inntektsåret, skal markedsverdien oppgis som formue i skattemeldingen din.

Det er to måter å gjøre det på i kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta:

  • fylle ut opplysninger for hver virtuelle eiendel / kryptovaluta i et eget kort eller
  • fylle ut summerte opplysninger for alle virtuelle eiendeler i ett kort, med et vedlegg som viser opplysningene for hver virtuell valuta og andre virtuelle eiendeler

Logg inn i skattemeldingen og velg tema Finans - Virtuelle eiendeler / kryptovaluta. Du får informasjon og hjelp til hva og hvordan du skal gjøre det når du er logget inn. Du finner hjelpetekster ved hvert felt.

Bitcoin-baserte ETF/ETP (exchange traded products) er finansielle instrumenter knyttet til kryptovaluta. Dersom du har slike finansprodukter og de ikke er oppgitt i skattemeldingen, så skal de føres på kortet Andre finansprodukter.

Endre i tidligere års skattemelding

Har du oppdaget feil eller mangler for tidligere år kan du endre skattemeldingen.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.