Lag KID for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere

*Alle felt er obligatoriske