Foretak i økonomiske vanskeligheter

Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter, må i utgangspunktet benytte høyeste sats (14,1 %) i alle soner. Foretak i økonomiske vanskeligheter kan likevel motta bagatellmessig støtte i form av et årlig fribeløp. Det samme for gjelder foretak med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig støtte.  

Foretak i økonomiske vanskeligheter er definert i ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter. Dersom du lurer på hvilke vilkår som stilles for at et foretak skal anses å være i økonomiske vanskeligheter etter nevnte regelverk, finner du mer informasjon om det i SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden.