Kjøp fra utenlandske virksomheter som er i VOEC-ordningen

Utenlandske tilbydere av fjernleverbare tjenester og varer med lav verdi som er registrert i VOEC ordningen, skal ikke beregne og betale mva på salg til norske virksomheter. På salg til forbrukere i Norge må de beregne og betale mva.

Her finner du informasjon om hvordan du som norsk næringsdrivende skal forholde deg til kjøp fra utenlandske virksomheter som er registrert i VOEC-ordningen.

VOEC-ordningen

VOEC-ordningen er en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for virksomheter som ikke er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og fjernleverbare tjenester (inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester). Det er kun mva på salg av varer og tjenester til privatpersoner (B2C) som skal beregnes og betales via den forenklede ordningen. Ikke til næringsdrivende kunder (B2B) i Norge.

Merk at selv om leverandører selger varer eller fjernleverbare tjenester til næringsdrivende og offentlige virksomheter, så kan de likevel være registrert i den forenklede ordningen.

Dette må du gjøre hvis du som næringsdrivende har blitt oppkrevd mva

Vi er oppmerksom på at utenlandske nettbutikker har oppkrevd mva ved salg også til norske næringsdrivende.

  • Ta kontakt med den utenlandske nettbutikken og be om refusjon. Det gjelder ved kjøp av både fjernleverbare tjenester og varer. Slike saker er et forhold mellom deg som kjøper og nettbutikken som selger.

Hverken vi eller Tolletaten har hjemmel til å refundere avgift i slike tilfeller. Du kan ikke fradragsføre denne typen uriktig oppkrevd merverdiavgift.

Nettbutikkene har forpliktet seg til å følge regelverket til VOEC-ordningen.  

Opplys at du er næringsdrivende

Du som norsk næringsdrivende bør identifisere deg som næringsdrivende for å redusere risiko for å bli dobbeltbelastet mva.

  • oppgi norsk organisasjonsnummer 

Dersom du fortsatt blir belastet mva ved kjøp, og du trenger hjelp til å bekrefte at du er norsk næringsdrivende, kan du kontakte oss.

Slik korrigerer du dobbeltbelastet mva

Selger korrigerer feilen som er gjort overfor kjøper, og reverserer den opprinnelige transaksjonen, slik at kjøper får uriktig anført mva tilbake. Se også beskrivelse av dette på Tolletaten sine nettsider.