Slik retter du feil i mva-rapporteringen

Hvis noe er blitt feil i forbindelse med rapportering og betaling av merverdiavgift ved import, må du rette feilen.

Feil i tolldeklarasjonen

Når du avstemmer deklarasjonsoversikten mot faktura og tolldeklarasjoner vil du i noen tilfeller oppdage at det er feil i tolldeklarasjonene. Det kan for eksempel være at:

  • Det er oppgitt varer du ikke har kjøpt
  • Feil antall varer
  • Feil beløp på varer
  • Feil avgiftssats
  • Feil varekode

I disse tilfellene må du ta kontakt med speditør eller Tolletaten slik at de kan rette tolldeklarasjonene som ligger til grunn for deklarasjonsoversikten. Endringer fra speditør eller toll vil fremkomme som omberegninger i deklarasjonsoversikten.

I andre tilfeller vil du oppdage at deklarasjonsoversikten er riktig, men at du mangler noen dokumenter for at regnskapet skal bli riktig. I så fall må du kontakte leverandør eller speditør og be dem sende deg dokumentasjonen du trenger for å føre regnskapet riktig.

Endringer i mva-meldingen

I mva-meldingen skal du kun rapportere de kjøpene fra utlandet som stemmer overens med det virksomheten faktisk har kjøpt og som er avstemt mot deklarasjonsoversikten. Hvis deklarasjonsoversikten omfatter kjøp som du ikke har gjennomført, eller informasjonen om kjøpene er feil, skal du ikke føre dem i mva-meldingen, men ta kontakt med speditør eller Tolletaten for å endre deklarasjonen.

Hvis du ikke har fått nødvendig dokumentasjon til å føre de korrekte beløpene i mva-meldingen må du likevel levere mva-meldingen innen fristen. I så fall må du sende tilleggsmelding når du får dokumentasjonen du trenger.

Både tilleggsmelding og korrigert melding er endringsmeldinger. Forskjellen er at tilleggsmelding kun inkluderer de endringene du skal gjøre, mens en korrigert melding er en ny innlevering av hele mva-meldingen. Korrigert melding skal kun brukes hvis du har ført mye av regnskapet feil.

Du kan gjøre endringer innen 3 år etter den opprinnelige innleveringsfristen for mva-meldingen.