Hest, trav og galopp

Her får du en oversikt over skatte- og avgiftsregelverket knyttet til hesteaktiviteter, deriblant hestesport (trav/galopp), avl og oppdrett.

Hva handler veilederen om?

I skatte- og avgiftssammenheng reguleres økonomisk aktivitet knyttet til hest av det samme regelverket som gjelder økonomisk aktivitet for øvrig. Spesielt innen trav og galopp har det imidlertid vært et press mot å få hestesport definert som næringsvirksomhet. Bakgrunnen for dette kan blant annet være at det ofte ligger et betydelig økonomisk element i bunnen, selv om det for mange likevel ikke først og fremst er tanken på økonomisk fortjeneste som er drivkraften.

I tillegg til å gi en oversikt over skatte- og avgiftsregelverket knyttet til ulike hesteaktiviteter, er det et mål med denne veilederen blant annet å sikre at utøvere innen trav og galopp, som over noen tid har realistiske muligheter til å gå med overskudd og oppfyller de generelle vilkårene for næringsklassifisering, blir ansett som næringsdrivende i skatte- og avgiftssammenheng.

I veilederen omtales blant annet

  • hestesport – trav/galopp
  • hestehold som egen virksomhet eller del av jordbruks-/skogbruksvirksomhet
  • avl og oppdrett
  • bruk i jord- og skogbruksvirksomhet
  • oppstalling og trening
  • ride-/aktivitetssenter
  • grønn omsorg / turisme
  • kjørelag/transport
  • hobby-/trivselsbruk
  • fôrproduksjon