Skiferproduksjon

Driver du skiferproduksjon må du skatte av inntekter fra produksjonen og får fradrag for kostnader fra produksjonen. 

Gjelder dette meg?

Dette gjelder for deg som driver med skiferproduksjon.

Dette må du gjøre

Skattekort og forskuddsskatt

Sjekk skattekortet ditt, og husk å betale forskuddsskatt.

Merverdiavgift

Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du også levere mva-melding.

Regnskap

Før regnskap hele året. Regnskapet ditt skal være oppdatert med alle inntekter og kostnader du har hatt.

Skattemelding

Du må levere skattemelding med næringsspesifikasjon senest 31. mai.

Regnskapet ditt legger grunnlaget for utfylling av næringsspesifikasjonen. Du må oppgi alle inntekter og kostnader du har i næringsvirksomheten. Du får fradrag for kostnader.

Inntekter

Det er inntekter fra skiferproduksjonen som skal med i skattemeldingen.

Skiferfradrag i Nord-Norge

Skiferfradrag gjelder spesielt for utvalgte kommuner i Nord-Troms og Finnmark 

Dette gjelder skiferproduksjon i kommunene i Troms og Finnmark – unntatt kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø. 

Skiferfradrag i skattemeldingen

Hvis du driver med skiferproduksjon som næringsvirksomhet i mer enn seks måneder av inntektsåret, kan du ha rett på skiferfradrag.

Hvis overskuddet fra skiferproduksjonen er under 54200 kroner, er skiferfradraget det samme som overskuddet. Da blir skattepliktig inntekt 0 kroner. 

Eksempel

   Overskudd                            40 000 kroner
-  skiferfradrag                         40 000 kroner
= Skattepliktig inntekt                       0 kroner

Hvis overskuddet fra skiferproduksjonen er mellom 54 200 kroner og 328 575 kroner er skiferfradraget 54200 kroner pluss 32 prosent av overskuddet over 54200 kroner.

Eksempel

Overskudd                                                200 000 kroner
- Skiferfradrag: 54 200 kroner +               100 856 kroner
32 % av (200 000 – 54 200)
= Skattepliktig inntekt                                 99 144 kroner

Hvis overskuddet fra skiferproduksjonen er over 328 575 kroner er skiferfradraget 142 000 kroner. 

Maksgrense for skiferfradraget

Maksgrensen for skiferfradraget er 142 000 kroner.

Deler du næringsinntekten med andre skal dere dele fradraget. Dette kan være ektefeller eller ANS og DA (kalles selskap med deltakerfastsetting).  

Ektefeller har kun krav på maks ett fradrag på til sammen 142 000 kroner. 

Hvis du driver jordbruk eller reindrift i tillegg til skiferproduksjon, er maksgrensen for fradrag 195 000 kroner for alle næringene samlet. 

Det er egne fradrag for fiske og sjøfolk. Hvis du har rett på disse, kan du få disse i tillegg til skiferfradraget. 

Dokumentasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge den fram hvis vi spør.