Skiferproduksjon

Skattemelding for næringsdrivende - skiferfradrag.

Har du næringsinntekt fra skiferproduksjon i Finnmark eller kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms, kan du kreve spesielt fradrag.

For å få fradrag må du ha drevet næringen over halvparten av inntektsåret.

For å få inntektsfradraget regner du selv ut korrekt fradrag på grunnlag av driftsresultatet ditt fra skiferproduksjon og eventuelle sykepenger som erstatter slik næringsinntekt. Ta ikke med passive kapitalinntekter i grunnlaget.

Fradraget fører du i skattemeldingen i post 3.2.17. Fradragene i post  post 3.2.17 i eksemplet under utgjør kr 54 200 pluss 32 prosent av inntekt som overstiger kr 54 200, opp til et maksimalt fradrag på kr 142 000 per driftsenhet.

Fradraget kan bare redusere inntekten fra disse virksomhetene ned til null. Er inntekten fra slik virksomhet for eksempel kr 50 000, blir fradraget kr 50 000.

Ektefeller kan til sammen ikke kreve fradrag som overstiger beløpsgrensene. Dette gjelder også registrerte partnere og meldepliktige samboere.

Eksempel på utregning av inntektsfradrag i post 3.2.17

 

Driftsresultat fra skiferproduksjon   kr 150 000
Sykepenger som erstatter næringsinntekt fra skiferproduksjon   kr 100 000
Korreksjon for passiv kapitalinntekt som inngår i driftsresulatet - kr 0

Korreksjon for passiv kapitalkostnad som inngår i driftsresultatet

+ kr 0
Grunnlag for skiferfradrag = kr 250 000
     
Fradrag tilsvarende grunnlag opp til kr 54 200   kr 54 200
Fradrag av overstigende grunnlag: kr 195 800 x 32 prosent   kr 62 656
Sum skiferfradag = kr116 856