Datoer og frister

31
JAN

Drosjesentraler - frist for levering av kontrollopplysninger

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 2-3-3)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Om rapportering for 2020

Drosjesentralene har plikt til å rapportere opplysninger for hele inntektsåret 2020. Rapporteringsplikten gjelder selv om yrkestransportforskriften § 46 om nærmere vilkår for tilslutning til drosjesentral er opphevet fra 1. november. Opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven gjelder med andre ord uavhengig av endringene i yrkestransportregelverket.

Er det løyvehavere som ikke lenger til tilsluttet sentralen etter 1. november har sentralen ikke plikt til å rapportere opplysninger om disse fra 1. november frem til nytt regelverk trer i kraft.

Formidlere av drosjetjenester (bl a drosjesentraler) og driftsansvarlige for kontrollutrusninger vil derimot være rapporteringspliktige for tilknyttede løyvehavere når nytt regelverk trer i kraft – sannsynligvis fra nyåret -  og de må da begynne å samle informasjon med sikte på rapportering for 2021.