Formater og tekniske spesifikasjoner - Godtgjøring til opphaver til åndsverk

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2021

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Godtgjøring til opphaver til åndsverk (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2021.