Formater og tekniske spesifikasjoner - Aksjesparekonto

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Oppgavegivere som leverer tredjepartsopplysninger over verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å innrapportere utenlandske kontohavere med verdipapir-ordningen.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2022

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Aksjesparekonto (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel - Aksjesparekonto (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (2022) - Aksjesparekonto (XML)
XML eksempelfil - spesifikt for inntektsåret 2022

Eksempel (korreksjon) - Aksjesparekonto (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Aksjesparekonto (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Aksjesparekonto (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

 

Sist oppdatert: 28. oktober 2022.