Formater og tekniske spesifikasjoner - Internasjonal rapportering CRS/FATCA

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2021

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene.

XSD - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (slette) - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - slette tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere

Eksempel - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - CRS101/CRS103

Eksempel - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - CRS101/CRS103/FATCA

Eksempel - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - CRS101/CRS103 norsk enhet uten TIN

Eksempel - Internasjonal rapportering CRS/FATCA (XML)
XML eksempelfil - CRS101/CRS103 norsk RR

 

Sist oppdatert 20. oktober 2021.