Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rapportering av CRS/FATCA-opplysninger

Hvilken type opplysninger dere skal levere avgjør hvilket format som skal benyttes for å rapportere utenlandske kontohavere/reelle rettighetshavere.

Seks av de "nasjonale" grunnlagsdataordningene har formater som er tilrettelagt for rapportering av CRS/FATCA-opplysninger.

Opplysningspliktige som leverer Aksjesparekonto, Finansprodukter, Fondskonto, Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA anbefales å rapportere utenlandske kontohavere via disse ordningene:

Andre som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA, men som ikke rapporterer på Aksjesparekonto, Finansprodukter, Fondskonto, Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond, må levere utenlandske kontohavere med formatet "Internasjonal rapportering CRS/FATCA":

Opplysningene skal inneholde

Oppgavegivers:

 • navn
 • adresse
 • organisasjonsnummer
 • globalt identifikasjonsnummer (GIIN)

Kontohavere og reelle rettighetshavere:

 • navn
 • adresse med landkode
 • fødselsdato
 • fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer
 • landkode som viser hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende
 • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode

Om finansielle konti:

 • kontonummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
 • saldo eller formuesverdi ved utgangen av inntektsåret, herunder gjenkjøpsverdi på livsforsikring
 • renter
 • utbytte
 • annen inntekt eller utbetaling
 • brutto salgsvederlag 
 • landkode som viser hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner.