Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for internasjonal rapportering (CRS / FATCA)

- OECD's Common Reporting Standard (CRS)

- Avtale med USA om gjennomføring av FATCA

Her kan du lese og laste ned rettledningen som PDF:

Rettledning for internasjonal rapportering (CRS / FATCA) (PDF)

 

Sist oppdatert desember 2020.