Formater og tekniske spesifikasjoner - Tildelte opsjoner i små oppstartsselskap

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene på denne siden.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2022

Konstruksjonsmodell for Opsjoner i oppstartsselskap (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Opsjoner i oppstartsselskap (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Opsjoner i oppstartsselskap (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Opsjoner i oppstartsselskap (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt oppgave

Eksempel (sletting) - Opsjoner i oppstartsselskap (XML)
XML eksempelfil - sletting av tidligere innsendt oppgave

 

Sist oppdatert: 21. desember 2022.