Festetomter og gjeldsfradrag - boligselskap

Boligselskaper med fritidsboliger eller boliger i utlandet skal rapportere inn formuesverdi av boligselskapets boligeiendom(mer). Det gjelder også et tillegg for festet tomt. 

Boligselskap med fritidsboliger eller boliger i utlandet skal levere oppgaver med formuesverdien av eiendommene. Disse boligselskapene skal for inntektsåret 2018 ikke korrigere formuesverdien av boligselskapets boligeiendom(mer).

Andre boligselskaper skal ikke rapportere inn formuesverdien av boligene.

Les mer utfyllende informasjon om formuesskatt på festetomter for bolig og fritidshus.

Tillegget kan beregnes ved å multiplisere festeavgiften for 2008 med en faktor på 14,64. Dette utgjør verdsettelsen i 2008 korrigert med en økning av formuesverdien fra 2008 til 2018 for festetomten. Tillegget for festetomten føres inn i posten ”andel formuesverdi” i oppgaven.

Fester har krav på gjeldsfradrag for den kapitaliserte verdien av festeavgiften. For 2018 utgjør beløpet 10 ganger den årlige festeavgiften. Er festeavgiften endret i løpet av året, bruker du den som gjelder ved årets utgang. Boligselskapene må føre denne gjeldsposten inn i posten ”andel gjeld” i oppgaven.

footer/desktop/standard