Oversikt over gyldige gatenavn

Ved innrapportering av tredjepartsopplysninger for boligselskap bør feltet for gateadresse være korrekt utfylt. Bruk gatenavn fra denne oversikten for å unngå stavefeil.

Oversikt over gyldige gatenavn per kommunenummer

Oversikten er ajour pr. 01.01.2019:

Fil med gyldige gatenavn på formen kommunenummer og gatenavn

NB! Oversikten inneholder kommunenummer og gatenavn. Vær oppmerksom på at kommunenummeret ikke skal registreres i feltet for boenhetens gateadresse.

Eksempel:
Oversikten: 0301KARL JOHANS GATE 
Boenhetens gatenavn: KARL JOHANS GATE

Kommune- og fylkessammenslåing

Fra 1. januar 2019 er det noen grensejusteringer. Rindal kommune blir overført fra Møre og Romsdal til Trøndelag og får nytt kommunenummer 5061. Ny administrativ inndeling på Svalbard medfører at Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen får nytt "kommunenummer" 2100. Se punktet Endringer som følger av kommune- og regionreformene fra 1. januar 2019 under Nytt for inntektsåret 2018

Rapporteringen og fastsettingen for inntektsåret 2018 skal skje på de nye kommunenumrene.

footer/desktop/standard