Formater og tekniske spesifikasjoner

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2022

Beskrivelse av filformatet - Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filen

XSD - Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel – Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) – Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt oppgave

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2022.