Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kryptering - Offentlig nøkkel

På denne siden finner du selve nøkkelen som sender av data skal bruke til å kryptere. Kan også klippes og limes.

Programvare til kryptering ligger ikke på Skatteetatens nettsider og må lastes ned separat dersom du ikke har det fra før. Krypteringsnøkkelen i filen nedenfor kan benyttes med de fleste krypteringsverktøy.

Last ned den offentlige nøkkelen her - Grunndata (TXT)

 

Teknisk hjelp

Kryptering av filer som skal sendes med GNUPG for Windows (PDF)

Installasjonsveileder for GNUPG for Windows (PDF)