Endre organisasjonsform

Endring av organisasjonsform (omdannelse) fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap kan skje skattefritt dersom noen vilkår er oppfylt.

  • Du som eier av enkeltpersonforetaket må etter omdannelsen sitte med 100 % av aksjene (eierandelene) i det nye selskapet.
  • Alle eiendeler i enkeltpersonforetaket overføres til det nye selskapet.

Du kan endre selskapsform gjennom Samordnet registermelding.

Les mer om endring av selskapsform på altinn.no.