Bekreftelse på skattemessig bosted for selskap

En bekreftelse på skattemessig bosted (Certificate of Residence) kan enten bekrefte bosted etter norsk internrett eller etter en skatteavtale.

Trenger du en bekreftelse på at et selskap er skattemessig bosatt må du enten sende en forespørsel på:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Forespørselen skal inneholde:

 • Navn og organisasjonsnummer.
 • Om det er behov for internrett eller skatteavtale bekreftelse.
 • Hvilket land bekreftelsen skal brukes i.
 • Hvilken inntektsperiode den skal gjelde for hvis det ikke er på utstedelsesdato.
 • Kontaktinformasjon - e-postadresse og/eller telefon.
 • Hva bekreftelsen skal brukes til.
 • Informasjon om hvem som er nåværende deltakere hvis det søkes for et deltaker fastsatt foretak (DA, ANS, KS).

Viktig å vite når du bestiller bostedsbekreftelse

Du får attesten tilsendt i posten.

 • Du får ikke attester sendt via e-post.
 • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret
 • Behandlingstiden for bostedsbekreftelse er 4 uker etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.
 • Dersom du trenger apostille på bekreftelsen må du kontakte Statsforvalteren for å ordne dette. Les mer om apostille og legalisering.

Du kan også søke om en skattemessig bostedsbekreftelse for person.