Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bostedsbekreftelse etter skatteavtale

En bostedsbekreftelse etter en skatteavtale (Certificate of Residence) er en bekreftelse på at du er skattlagt i Norge som bosatt her.

Trenger du en bekreftelse på at du er bosatt i Norge etter skatteavtalen med et annet land, må du enten sende en forespørsel på:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO


Forespørselen skal inneholde:

  • Navn og fødselsdato
  • Organisasjonsnummer (for selskap)
  • Hvilket land bekreftelsen skal brukes i
  • Hvilket inntektsår/inntektsperiode den skal gjelde for
  • Kontaktinformasjon - e-postadresse og/eller telefon
  • Hva bekreftelsen skal brukes til

Dersom det er behov for apostille må du kontakte fylkesmannen for å ordne dette.

Trenger du en bekreftelse på at du er skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett, må du kontakte oss her.

Viktig å vite når du bestiller bostedsbekreftelse

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden for bostedsbekreftelse er 5-6 uker etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.