Kassasystemer med produkterklæring

Dette er en liste over kassasystemer hvor leverandøren har bekreftet at kassasystemet er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Hvis et kassasystem ikke lenger er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta og systemleverandøren trekker produkterklæringen, vil kassasystemet bli fjernet fra listen.

Et kassasystem skal som hovedregel ha integrert kassaskuff. De kassasystemene som er klargjort for integrasjon til kassaskuff fremgår av en hake i «integrasjon til kassaskuff» Kassasystem som ikke har integrert kassaskuff kan blant annet benyttes på kassapunkt hvor det ikke er mulig å betale med sedler og mynter, se kassasystemforskrifta § 2-2.