Kassasystem

Det er bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. 

Dersom den bokføringspliktige ikke tar i bruk et produkterklært kassasystem, kan det ilegges overtredelsesgebyr. Les mer om plikten til å bruke kassasystem.

Hvorfor regelverk for kassasystemer?

Regelverket gjør det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Liste over kassasystem

Her finner du liste over kassasystemer som din leverandør har erklært er i samsvar med regelverket:

Vi vil daglig overføre informasjon fra innsendte skjema.

Slik erklærer du kassasystemet ditt til å være i samsvar med regelverket (systemleverandører)

Du som er systemleverandør må logge inn i Altinn og sende skjemaet Systemleverandørers produkterklæring av kassasystemer (RF-1348) for å bekrefte at kassasystemet er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Dersom du som leverandør av kassasystemet ikke leverer produkterklæring, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene, kan Skatteetaten ilegge deg et overtredelsesgebyr. Se kassasystemlova § 8. Slik får utenlandske systemleverandører tilgang til Altinn.

Tekniske krav

Skatteetaten stiller bestemte tekniske krav til utformingen av kassasystemer. For beskrivelser og dokumentasjon av de tekniske kravene henvises det til kassasystemloven med tilhørende forskrift og merknader samt spørsmål og svar og øvrige uttalelser fra Skatteetaten, se lenker nedenfor.

På vår samleside for dokumentasjon av SAF-T formatene finnes detaljerte krav til innhold av standard eksportfil (SAF-T Cash Register) og kravene til digital signatur.