Testinnsending

Skatteetaten tilbyr systemleverandører eller andre som utvikler løsning for å støtte SAF-T formatene, å delta på test via Altinn.

Testinnsending SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem

Det er ikke ønskelig at systemleverandørenes kunder deltar i testing, uten at dette er koordinert med systemleverandør. Bakgrunnen er at eventuelle avvik må utbedres av systemleverandør, samt at Skatteetaten ikke har mulighet til å gi tilbakemelding på eksempelvis hvorvidt en mapping av kontoplan er korrekt utført.

For å delta i test og få utdelt testbrukere, send en henvendelse til [email protected]

Benytt samme e-postadresse for veiledning i innsendingsprosessen knyttet til Altinn.

Benytt kontaktskjemaet ved forespørsler til Skatteetaten på den manuelle gjennomgangen av testfilen. Merk henvendelsen med SAF-T Regnskap eller SAF-T Kassasystem.

Krav til testinnsendinger

Forutsetning for behandling av innsendte testfiler

Filen som sendes inn til Skatteetatens testmiljø skal være anonymisert. Den skal ikke inneholde opplysninger som kan identifisere innsender eller tredjeparter, for eksempel personopplysninger. Filer hvor det avdekkes at den inneholder nevnte opplysninger vil ikke bli behandlet og vil bli slettet.

Aktivitet 1 - Test filformatet selv slik at det validerer med skjemaet

For å oppnå en vellykket testinnsending, bes det om at filformatet testes før innsending i Altinn. Det finnes ulike gratis valideringsverktøy som kan benyttes, samt at Skatteetaten har utviklet en validator for testing av filformatet.

Ved innsending via Altinn testmiljø, gjennomføres validering av filformatet på filer. Det er viktig å være oppmerksom på at det her ikke gis en fullstendige tilbakemeldinger på feiltypene.

Aktivitet 2 - Innsending av testdata

Når SAF-T XML-filen validerer, kan den sendes inn som testdata til Skatteetaten via Altinn.

Innsendte testdata kan bli benyttet til testformål av Skatteetaten eller leverandører av datasystemer til Skatteetaten. Av personvernhensyn skal testinnsendingene ikke inneholde skarpe data om innsender eller tredjeparter. Det innebærer at bl.a. følgende informasjonselementer anonymiseres:

Informasjonselementer som må anonymiseres XML-felter som f.eks disse fra SAF-T Regnskap
selskapsnavn og informasjon om selskap <Name> og <TaxRegistration>
adresser <StreetName> og <PostalCode>
navn på enkeltpersoner <FirstName>, <LastName> og <AdditionalAddressDetail>
kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, faks, mv.) <Email>, <Telephone> og <Fax>
kontonummer, IBAN-nummer mv. <IBANNumber> og <BIC>

 

Denne oversikten er eksempler på opplysningstyper og feltkoder som minst må anonymiseres, og er ikke en uttømmende liste. Alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson eller upersonlige rettssubjekt må fjernes fra filene.

Det er viktig at anonymiseringen gjøres på en slik måte at datatyper bevares for å unngå feil ved validering av SAF-T formatet.

Delta i testinnsending

For å kunne få delta i test, må det sendes en e-post til:

[email protected]

Oppgi deres organisasjonsnummer, navn på kontaktperson samt e-postadresse og telefonnummer.

Dere vil da få tildelt en testpakke som inneholder:

  • Altinn testbruker
  • Fiktivt organisasjonsnummer og passord for innlogging i Altinn sitt testmiljø
  • Et fiktivt organisasjonsnummer som skal benyttes ved testinnsendinger
  • Referansenummer som skal benyttes (2019/5280144)
  • Kjøreplan for testinnsending