Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kassasystemer

Prinsipielle uttalelser og veiledning om hvordan kassasystemlova er å forstå. Primært for bokføringspliktige og deres rådgivere.

Sist publiserte Kassasystemer

 1. Høring - Endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskrifta

 2. Høring: Endringer i kassasystemforskrifta

 3. Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

 4. Internettsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften

 5. Leverandøren av programvaren sitt ansvar

 6. Endringer i bokføringsforskriften som følge av nye kassasystemregler

 7. Egenutviklede kassasystemer

 8. Nye krav til kassasystemer – registrering av kredittsalg

 9. Standard format for eksport av elektronisk journal

 10. Endringer i kassasystemforskrifta

 11. Forskrift om krav til kassasystem

footer/desktop/standard