Kassasystemer

Prinsipielle uttalelser og veiledning om hvordan kassasystemlova er å forstå. Primært for bokføringspliktige og deres rådgivere.

Sist publiserte Kassasystemer

  1. Høring: Endringer i kassasystemforskrifta

  2. Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

  3. Internettsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften

  4. Endringer i bokføringsforskriften som følge av nye kassasystemregler

  5. Egenutviklede kassasystemer

  6. Nye krav til kassasystemer – registrering av kredittsalg

  7. Standard format for eksport av elektronisk journal

  8. Endringer i kassasystemforskrifta

  9. Forskrift om krav til kassasystem

footer/desktop/standard