Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Kassasystemer

Prinsipielle uttalelser og veiledning om hvordan kassasystemlova er å forstå. Primært for bokføringspliktige og deres rådgivere.

Sist publiserte Kassasystemer

 1. Utskrift av kvittering – endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften

 2. Høring - Endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskrifta

 3. Høring: Endringer i kassasystemforskrifta

 4. Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

 5. Internettsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften

 6. Leverandøren av programvaren sitt ansvar

 7. Endringer i bokføringsforskriften som følge av nye kassasystemregler

 8. Egenutviklede kassasystemer

 9. Nye krav til kassasystemer – registrering av kredittsalg

 10. Standard format for eksport av elektronisk journal

 11. Endringer i kassasystemforskrifta

 12. Forskrift om krav til kassasystem

footer/desktop/standard