Kunngjøring

Endringer i kassasystemforskrifta

  • Publisert:

Kassasystemforskrifta ble endret ved Forskrift om endring i forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta) av 6. juli 2016 nr. 901. Det er gjort enkelte endringer og presiseringer i forskriftens definisjoner, jf.-§ 1-2. Av andre endringer nevnes at funksjon for treningsbruk nå er tillatt i kassasystemet, under nærmere angitte betingelser, og at det er gitt nærmere bestemmelser knyttet til å bruk av kassasystemet for å registrere kredittsalg.

I forbindelse med endringene i kassasystemforskrifta har Skattedirektoratet også oppdatert merknadene til kassasystemforskrifta, jf. Skattedirektoratets melding SKD 7/15 av 21. desember 2015.