Høring

Høring - Endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskrifta

  • Publisert:

Skattedirektoratet sendte den 21. juni 2018 forslag til endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften på høring, med høringsfrist 23. august 2018. 

Skattedirektoratet foreslår i høringsnotatet at kravet til at kassasystemet alltid skal skrive salgskvittering til kunden kan utelates når det benyttes integrert betalingsterminal eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet, og hvor betalingsmiddelet ikke er sedler og mynter.

Frist for å sende inn høringssvar er 23. august 2018.

Høringssvar kan sendest til Skattedirektoratet, [email protected].  

Høringssvar med merknader:

Den norske Revisorforening.pdf

Helse Midt-Norge.pdf

Norges Kommunerevisorforbund.pdf

Norsk Øko-Forum.pdf

Næringslivets Hovedorganisasjon.pdf

Regnskap Norge.pdf

Høringssvar uten merknader:

Forsvarsdepartementet.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet.pdf

Justis- og beredskapsdepartementet.pdf

Klima- og Miljødepartementet.pdf

Tolldirektoratet.pdf

Utenriksdepartementet.pdf

Økonomiforbundet.pdf

Vedlegg