Høring

Høring - Endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskrifta

  • Publisert:

Skattedirektoratet sendte den 21. juni 2018 forslag til endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften på høring, med høringsfrist 23. august 2018. 

Skattedirektoratet foreslår i høringsnotatet at kravet til at kassasystemet alltid skal skrive salgskvittering til kunden kan utelates når det benyttes integrert betalingsterminal eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet, og hvor betalingsmiddelet ikke er sedler og mynter.

Frist for å sende inn høringssvar er 23. august 2018.

Høringssvar kan sendest til Skattedirektoratet, [email protected].  

 

 

Vedlegg

footer/desktop/standard