Kunngjøring

Standard format for eksport av elektronisk journal

  • Publisert:

Skattedirektorat har fastsatt innholdet til standard format for eksport av elektronisk journal fra kassasystemer.

Dokumentasjon av formatene

Følgende dokumenter er fastsatt for Norwegian SAF-T Cash Register data.

Documentation - Generell dokumentasjon og introduksjon.
Technical description - Beskrivelse av dataelementer med eksempler.
Code lists – Standard kodeliste.

Se også https://github.com/skatteetaten/saf-t for kodelister og xml skjema.

Har du spørsmål kan du kontakte oss her.  

Se også publiserte spørsmål og svar på skatteetaten.no/kassasystem.

Andre formater

Norwegian SAF-T (Standard Audit File – Tax) består i tillegg av SAF-T Standardformat regnskap (SAF-T Financial).

SAF-T Standardformat regnskap (SAF-T Financial) inneholder i hovedsak kontospesifikasjoner (hovedbok), og kontospesifikasjoner (reskontro) for kunder og leverandører. For nærmere informasjon se Standardformat regnskap (SAF-T) Financial.