Kunngjøring

Utskrift av kvittering – endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften

  • Publisert:
  • Avgitt 21.09.2018

I høringsnotat 21. juni 2018 foreslo Skattedirektoratet at kravet til at kassasystemet alltid skal skrive salgskvittering til kunden kan utelates når det benyttes en betalingsløsning som er integrert i kassasystemet.

Skattedirektoratet fastsatte den 21. september 2018 endringer i kassasystemforskrifta i samsvar med høringsnotatet, se § 2-6 fjerde ledd. I tillegg er høringsnotatets definisjon av "integrert betalingsløsning" tatt inn i kassasystemforskrifta § 1-2 ny bokstav s. Finansdepartementet fastsatte samme dag tilhørende endringer i bokføringsforskriften.

Endringen medfører at det ikke er krav om at det fremlegges en utskrift av kassakvitteringen for kunden dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering.