Kunngjøring

Endringer i bokføringsforskriften som følge av nye kassasystemregler

  • Publisert:

Finansdepartementet fastsatte den 20. desember 2016  endringer i bokføringsforskriften. Endringene i bokføringsforskriften er gjort for å tilpasse reglene til ny lov og forskrift om krav til kassasystem, som trer i kraft 1. januar 2017.

Det nye kassasystemregelverket vil gjøre det vanskeligere å skjule kontantomsetning gjennom manipulasjon av kassasystem. De aktuelle endringene i bokføringsforskriften gjelder særlig regler om dokumentasjon av kontantsalg, og unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg. Det innføres et nytt unntak  som gjelder dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) der alle kundene angis med navn og adresse.

Endringene i bokføringsforskriften trer i kraft 1. januar 2019.